Ingekomen stuk: ongenoegen ANWB

Via deze weg wil ik toch mijn ongenoegen uiten over de autopech service van de ANWB.
Al vele jaren ben ik al lid van de ANWB, dit heb ik gedaan omdat ik veel onderweg was door Nederland. Ik reisde per jaar gemiddeld ongeveer 30.000 tot 40.000 km. Daarom dat ik dat ik alles volledig gedekt had, zelfs buitenland service en vervangend vervoer buitenland a € 93.00 per jaar. De laatste 2 jaar rijd ik bijna niet meer zoveel als in het verleden steeds meer dichter bij huis.
Nu gebeurde het volgende, ik kreeg mijn wagen niet meer gestart dus belde ik de ANWB,
In eerste instantie zei de medewerkster aan de telefoon u bent gedekt voor hulp toen ik verteld waar ik stond kon ze mij geen hulp meer maar voor een bijbetaling van € 70.00 kon ze mij wel verlenen en indien er gesleept moest worden kan dat na 8 dagen. IK bedankte hiervoor en baalde vreselijk heb ik ze een keer nodig en krijg ik geen hulp. Dit is niet de eerste keer een paar jaar geleden
(moet nog een keer uitzoeken wanneer precies) kwam ik stil te staan langs de Franse autobaan Parijs – Lille samen met mijn vrouw en 2 kleine kinderen. De ANWB gebeld wat bleek nu dat de ANWB totaal geen hulp mag verlenen op de Franse peage autowegen. De enige oplossing was weg laten slepen van de auto naar een garage die wel hulp mag verlenen 40 tokt 60 km verder. Zonder garantie dat ze de wagen konden repareren. In eerste instantie wilde de sleper meteen de wagen opladen.
Gelukkig kon ik de chauffeur overtuigen om toch naar de accu te kijken en ja hoor na het kopen van een nieuwe accu kon ik mijn reis vervolgen wel eerst +/- € 160 contant afgerekend.
Wat bleek achteraf de accu was niet goed aangesloten door mijn garage nadat ze een volledige gereviseerde motor hadden teruggeplaatst. Ongeveer een maand eerder (voor mijn reis naar Frankrijk) hoorde ik tikken tijdens het rijden, het geluid kwam van onder de motorkap ik stopte om een parkeerterrein en zag een wagen van de ANWB staan  ik vroeg  om advies aan de wegenwachter.
Hij zei  dat ik rustig met die tik in de motor naar huis kon rijden dit was op de A58 tussen Tilburg en Breda ter hoogte van Gijze op een parkeerplaats dit staat helaas niet genoteerd  omdat de wegenwachter op het punt stond om te vertrekken naar een reeds  eerder gemelde  oproep. ( de dag en tijd en plaats ben ik niet vergeten). Volgens de wegenwachter  kon ik naar huis rijden om een lang verhaal kort te maken de auto viel een 6 km voor de garage waar ik onderweg was stil. Schade: een volledige kapotte motor.
Terug naar mijn huidige pechgeval blijkbaar werken mijn sleutels niet meer en moet ik naar de garage gesleept worden. Dus ik dacht het volgende volgens de telefoniste kon ik gewoon mijn wagen na 8 dagen laat wegslepen met mijn” uitgebreide “servicepakket. Dus ik bel vrijdagavond opnieuw met de ANWB om een extra service pakket af te sluiten. Nou mooi niet ik hoefde echt niet te denken dat ik dan wel enige hulp kon krijgen voor mijn pech van nu. Wederom heb ik teleurgesteld de telefoon neergelegd. Ik voel me echt in de steek gelaten door de ANWB, ik snap ook niet waarom ik überhaupt nog lid ben waarvoor? Iedere keer als ik om hulp vraag moet ik het zelf regelen. Ik ben niet het type dat gaat lieg ik ga deze wagen niet ergens anders neerzetten en dan een melding maak ik geloof nog in eerlijkheid van de mens. Voor alle duidelijkheid ik kan de wagen nergens anders neerzetten want hij kan niet verplaatst worden.
Ik wilde via deze weg mijn ongenoegen en ik hoop van u een antwoord te krijgen waarom ik
lid moet blijven van de ANWB en misschien kunt u mij helpen met een passende oplossing
want op dit moment staat de wagen nog steeds op de plaats waar ik hem moest achterlaten.
Dit bovenstaand verhaal heb ik naar de ANWB gestuurd via contactformulier.
Ik ontving het onderstaand antwoord:
Geachte heer ,
De ANWB biedt hulp in de eigen woonplaats aan leden die naast de wegenwachtservice ook woonplaatsservice hebben afgesloten. Leden zonder woonplaatsservice kunnen tijdens een pechgeval in hun woonplaats ook de wegenwacht inschakelen, mits zij ter plekke woonplaatsservice afsluiten.
Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijk voor uw jarenlange lidmaatschap maar net als u zijn er leden die jarenlang lid zijn maar daarbij jaarlijks extra contributie hebben betaald om ook in hun woonplaats verzekerd te zijn van hulp.
Wanneer u zich tijdens pech aanmeldt voor de woonplaatsservice betaalt u daarom naast de gebruikelijke contributie een verhoogd inschrijfgeld. Het zou immers ten opzichte van onze woonplaatsservice leden, die reeds jarenlang extra contributie hebben betaald, onrechtvaardig zijn als leden zonder woonplaatsservice  tijdens pech tegen betaling van de normale contributie lid kunnen worden.
Wat uw huidige autopech betreft, daarbij kan de ANWB u alleen van dienst zijn indien u bereid bent om via de wegenwacht lid te worden van de woonplaatsservice met betaling van het verhoogde inschrijfgeld, totaal € 70,00.
Hulpverlening in het buitenland wordt verzorgd door de wegenwachtdiensten van onze buitenlandse zusterclubs. In Frankrijk is echter geen wegenwachtorganisatie.  In het Franse systeem wordt u vaak eerst weggesleept naar een garage. Aldaar volgt een mogelijke reparatie. Op péages (autosnelwegen) moet u zich via praatpalen melden bij de snelwegpolitie (CRS). Die schakelt een contractsleper in om de auto naar een garage te slepen. Buiten de péages belt u de plaatselijke gendarmerie (alarmnummer 17, vaste net of 112, mobiel) en vraagt om een dépanneur U kunt in bovengenoemde situaties ook bellen met de ANWB Alarmcentrale: tel +31 88 2692 888. Die zorgt dan dat de contactsleper of dépanneur naar u toe komt.
In Frankrijk kunt u dus niet langs de weg door een wegenwacht worden geholpen. Met Wegenwacht Europa Service heeft men bij pech in Frankrijk wel recht op o.a. vergoeding van sleepkosten en gratis repatriëring van de auto.
Meer informatie vindt u op onze internetsite www.anwb.nl. U kunt ook langsgaan bij één van onze winkels. Voor telefonische informatie kunt u bellen met ons telefoonnummer 088-2692 222. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
(…)
Contactcenter, Team Correspondentie

Het was een zeer uitgebreid antwoord met helaas geen antwoord op mijn vraag en ik wilde de heer (…) uitleggen dat ik alsnog de extra kosten wilde betalen voor hulp.
Helaas is het niet mogelijk om te antwoorden op mails van “Team Correspondentie” Zie de ontstaande mail als je dat doet.
Dit is een automatisch e-mailbericht. Reacties op dit bericht worden niet gelezen of beantwoord.

Geachte Heer of Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw bericht.
Wegens grote drukte kan het momenteel langer duren voordat uw email in behandeling wordt genomen. Wij doen er alles aan uw email zo snel mogelijk te beantwoorden. Excuses voor het ongemak.

Onze ref.: 91416553

Met vriendelijke groet,
ANWB Contact Center

Dit betekent dat je opnieuw een formulier moet invullen. Ik ben daarom maar gaan bellen. Kreeg in eerste instantie de heer (…) niet te pakken maar werd keurig teruggebeld. Mijn vraag aan de heer (…) was “of ik nog hulp kreeg ja of nee.
Dit was niet zijn afdeling moest dit even navragen bij klantenservice. Binnen een uur belde meneer (…) mij keurig terug met de mededeling dat de ANWB niets voor mij meer konden betekenen. Ik had namelijk meteen ja moeten zeggen en geen bedenktijd in acht moeten nemen. Dit staat namelijk ik de algemene voorwaarden van de ANWB het stukje heeft hij keurig voorgelezen. Het heb dus gewoon pech. Ik heb dus alles zelf kunnen regelen en dat allemaal onder hulp van de ANWB u begrijpt wel dat ik ook zelf op moet draaien voor alle kosten. Nu ben ik nog even gaan zoeken op het internet over bedenktijd van een aankoop en wat zie ik tot mijn verbazing? Het volgende artikel van  de ANWB  waar in zij zelf juridisch advies geven aan hun leden.Over en dat was mijn fout
ik had namelijk meteen moeten beslissen op de aanbieding van de medewerkster van de ANWB voor de service woonplaats zonder enkele bedenktijd, Hoezo de wereld op zijn kop.??!!!!

Bedenktijd
Het overkomt ons allemaal wel eens, spijt van een aankoop. De vraag is dan: waar hebt u als koper recht op? Kunt u de overeenkomst ontbinden of zit u er aan vast? Voordat deze vraag beantwoord kan worden, moet vastgesteld worden onder welke omstandigheden u gekocht hebt. Onderstaand treft u drie soorten koopovereenkomsten aan. Let op: onderstaande regelingen zijn van toepassing op consumentenkoop, dat wil zeggen op over-eenkomsten waarbij een consument koopt bij een bedrijf.

Koop in de winkel of in de showroom.
Gaat u als consument zelf naar een winkel of showroom en sluit u daar een koopovereen-komst dan kunt u daar niet meer op terug komen. “Koop is koop” is dan de regel. De koop is gesloten op het moment dat u (de koper) het aanbod van de verkoper aan-vaardt. Een aantal winkelbedrijven biedt als extra service de mogelijkheid goederen te ruilen of terug te brengen. Andere bedrijven kennen leveringsvoorwaarden waarin een annuleringsregeling staat. Dit is bijvoorbeeld zo bij de aankoop van een auto bij een Bovag bedrijf. Krijgt u spijt van de aankoop van een auto bij een Bovag bedrijf, dan kunt u op grond van artikel 7 van de Bovag-voorwaar-den de koopovereenkomst schriftelijk annule-ren. U moet dan binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoeden. Deze schade is in de voorwaarden vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Vanaf het moment dat de auto geleverd is, vervalt de bevoegdheid tot annuleren.
Als er geen leveringsvoorwaarden zijn met een annuleringsregeling en er is al geleverd en betaald dan hebt u geen mogelijkheden op de koop terug te komen. Bij auto’s duurt het vaak enkele dagen of langer voordat er ge-leverd wordt. In dat geval kunt u, als u spijt hebt van de aankoop, met de verkoper over-leggen of hij bereid is de koopovereenkomst te ontbinden, eventueel tegen betaling van een schadevergoeding. Een verkoper die daar-toe niet bereid is, kan eisen dat de overeen-komst wordt nagekomen, dus dat u betaalt en de auto afneemt.
Colportage
De colportagewet is er om u te beschermen tegen agressieve verkooppraktijken. Deze wet is van toepassing bij “persoonlijk bezoek” of “aanprijzing van een goed of dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aan-wezige personen”. Voorbeeld voor het eerste is een colporteur (verkoper) die de deuren langs gaat. Bij het tweede (groepscolportage) kunt u denken aan goedkope busreizen, waarbij u een demonstratie van bepaalde producten krijgt (dekens tegen reuma bij-voorbeeld) en waar u zich gedwongen voelt ook deze producten te kopen. Belangrijk is dat u niet zelf het initiatief hebt genomen, maar onvoorbereid benaderd wordt door een ver-koper.

De colportagewet geeft u als consumenten een “afkoelingsperiode” van 8 dagen. Deze periode begint op het moment van registratie van de verkoop. Voorwaarde is wel dat de koopsom minimaal € 34,– bedraagt. Binnen deze 8 dagen kunt u de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden. Aan de regi-stratie van verkoop die onder de colportage-wet valt, zijn strenge eisen verbonden.
Koop op afstand
Koopt u producten via internet, per telefoon, post of fax dan geniet u extra bescherming. Essentieel is dat de verkoper en u vóór en tij-dens het sluiten van de overeenkomst alleen gebruik gemaakt hebben van technieken voor communicatie op afstand. U hebt de verkoper dus niet persoonlijk ontmoet, de koop werd op afstand gesloten. Is er sprake van koop op afstand dan hebt u een herroepingsrecht (be-denktijd) van 7 werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak. U kunt de overeenkomst herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. Hooguit de kos-ten van het terugzenden komen voor uw re-kening. De leverancier moet binnen 30 dagen het door de u betaalde bedrag terug betalen. De wetgever heeft strenge eisen gesteld aan de informatie die de verkoper vóór de koop-overeenkomst en bij het bevestigen van de koopovereenkomst moet geven. Voldoet de verkoper niet aan deze eisen dan is de termijn van herroeping 3 maanden. De wettelijke be-scherming is ook van toepassing bij het kopen van diensten.
U kunt als koper geen gebruik maken van het herroepingsrecht in de volgende gevallen;
• voor diensten waarvan de dienstverlening met uw toestemming al is begonnen
• voor goederen en diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markten
• voor goederen die volgens uw specifica-ties zijn gemaakt.
• voor goederen of diensten die niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of verouderen.
• voor audio- en video-opnamen en compu-terprogrammatuur waarvan u de verzege-ling hebt verbroken
• voor levering van kranten en tijdschriften
• voor diensten van weddenschappen en lo-terijen
• voor georganiseerde reizen.

U kunt dit artikel vinden op http–www.anwb.nl-binaries-pdf-over-anwb-rechtshulp-rechtshulpwijzers-rhw_bedenktijd.pdf
Via deze weg wil ik iedereen op de hoogte stellen voor de” verborgen regeltjes” in de algemene voorwaarden en de onwetendheid van hulp in het buitenland.
Dit is het verhaal van een teleurgestelde ANWB lid.


Stukken tekst tussen haakjes zijn weggelaten door de redactie(…). Stuk ingezonden door RT.

1 reactie op “Ingekomen stuk: ongenoegen ANWB

Laat een reactie achter op Van der meer Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *